För att veta vart verksamheten är på väg måste man först och främst ha förståelse för vart den befinner sig just nu. Dröjer det exempelvis ända till revisorn kommer på sitt årliga besök innan du vet vilket resultat verksamheten genererat?

Skapa dig handlingsutrymme genom att kontakta BJT Consulting som hjälper dig med att upprätta rutiner för att månadsvis säkerställa och analysera resultatet. Det behöver du för att kunna ta rätt beslut vid rätt tidpunkt! En verksamhetsanalys kan också innebära en konkurrensanalys för att jämföra verksamhetens prestation mot branschens, det kan innebära en genomlysning av arbetsprocesserna för att analysera effektiviteten i verksamheten.

Detta är några av de exempel på vad BJT kan hjälpa dig med.