Varför inte satsa en slant på att höja kunskapsnivån inom ekonomi för personalen?

 

Tänk på att det tas en mängd beslut i verksamheten varje dag som på ett sätt eller annat påverkar företagets resultat. Verksamheten och dess ekonomi är inte två separata områden utan är i allra högsta grad sammanlänkade. Kontakta BJT Consulting för att diskutera ett eventuellt upplägg!

Behöver du någon att ventilera tankar och idéer med kring företagets utveckling och styrning? Är du i ledande befattning men behöver höja din förståelse/kompetens kring ekonomi och verksamhetsstyrning – BJT Consulting hjälper dig även med detta!