Vet du exakt vilka produkter som är lönsamma att producera i verksamheten? Vet du hur mycket resurser som en viss del av produktionsprocessen kräver och vad kostnaden per enhet blir för den processen?

Var lugn, BJT Consulting kan hjälpa dig med att strukturera verksamheten i processer och aktiviteter, koppla aktuell resursmängd till var och en av dem för att slutligen räkna fram vad varje produkt kostar att producera.

Modellen kan ge dig underlag till olika beslut såsom:

• Vilka produkter som verksamheten skall satsa på och vilka som bör ses över eller eventuellt läggas ner.
• Vilka produktionsprocesser som det finns förbättringspotential i.
• Om det är mer ekonomiskt eller ej att köpa in vissa delar produktionsprocessen istället för att utföra den själv.

Modellen kan även användas för uppföljning av verksamhetens produktionsprocesser samt fungera som underlag i offertprocessen för att säkerställa verksamhetens lönsamhet.