Starten

BJT Consulting startade jag 2007 som en enskild firma till följd av att jag vid sidan av min ordinarie anställning fick små och korta uppdrag hos ett annat mindre företag. Verksamheten kördes, om än i väldigt liten skala, fram till hösten 2011 då behovet från fler verksamheter växt fram vilket gjorde att jag ombildade bolaget till ett aktiebolag för att satsa helhjärtat på att hjälpa fler företag med deras ekonomiska planering och styrning.

Under mina 10 år som yrkesverksam civilekonom har jag haft förmånen att få ha arbetat i olika typer av verksamheter vilket har gett mig en kunskapsbank och en förståelse som är nyttig att ha i botten när jag träffar nya företag. Samtidigt har jag ett stort intresse och en oerhörd nyfikenhet kring nya verksamheter, nya affärer och ny kunskap som gör att jag brinner för att vara delaktig i att utveckla företagandet för mina kunder.

Framtiden

Jag tror på långsiktiga relationer och samarbeten, jag tror på att BJT kan hjälpa till och stötta en verksamhet vid olika tidpunkter i dess utveckling och framfart. Behovet kan förstås variera och därmed insatserna, men grunden är det ömsesidiga förtroende som skapas då en gemensam insats lett till en faktisk förbättring.

Jag tror också på ett sunt förnuft när det gäller att hitta en nivå som passar kunder bäst, både behovsmässigt och ekonomiskt. Det är därför jag garanterar kunderna att de inte behöver betala fakturan om de inte är nöjda med de tjänster de fått. För om det arbete BJT gjort inte ger den effekt som kunderna förväntar sig, då är det bästa för båda parter att samarbetet upphör.

Det är med dessa värdegrunder som BJT bygger inför framtiden. Målet är att kunna vara med och hjälpa verksamheter att utveckla sig, att de ska med rätt information och med rätt styrning kunna förbättra sin lönsamhet och sin konkurrenssituation!

Björn Jönsson, VD